archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1998, všechny rubriky

Malá poznámka k odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru, Zachariáš, J., Glosy 08/1998
K ratifikaci rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou, Malenovský, J., Stati 03/1998
Odpovědnost za škodu způsobenou závadným výrobkem podle direktivy Rady Evropských společenství č. 85/374/EHS, Mrázek, J., Stati 03/1998
Ochrana lidských práv v Evropě podle jedenáctého protokolu, Boháč, L., Stati 03/1998
Karolina Adamová, K historii evropského federalismu, Praha, Karolinum, Univerzita Karlova, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Josef Macur, Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita v Brně, Spisy právnické fakulty č. 184, 1. vydání, 1997, Faldyna, F., Recenze a anotace 03/1998
Ivo Telec, Autorský zákon. Komentář. C.H. Beck, Praha 1997, Eliáš, K., Recenze a anotace 03/1998
Baziadoly, S., Le droit communautaire de l'environnement depuis l'Acte unique européen jusqu'a la conférence intergouvernementale, Bruxelles, Ed. Bruylant - Ed. de l'Université de Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Inghirami, B., Parenti, L., Rafaele, A. et al. (eds.), Bibliografia giuridica dell'ambiente. Rassegna ragionata di volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990, Roma, Instituto per la Documentazione giuridica, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Leopold Pospíšil, Etnologie práva, Praha, nakl. Set out, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Konference "Mezinárodní obchodní arbitráž: alternativní řešení podnikatelských sporů", Honcová, R., Z vědeckého života 03/1998
Secese, Balaš, V., Stati 04/1998
Solidarita, nezbytný princip života společnosti ve třetím tisíciletí, Adamová, K., Křížkovský, L., Stati 04/1998
Právní informatika a možnosti jejího dalšího rozvoje, Krecht, J., Stati 04/1998
K niektorým problémom postavenia pracovného práva v systéme právneho poriadku, Barancová, H., Stati 04/1998
Za docentem Miroslavem Liberdou, , Stati 04/1998
K vývoji v oblasti pracovního kolizního práva : (s přihlédnutím k vývoji v rámci EU), Rozehnalová, N., Informace 04/1998
Několik úvah o koncepci a účinnosti současné právní úpravy odměňování zaměstnanců, Hrabcová, D., Informace 04/1998
Pracovní podmínky na přelomu tisíciletí, Novotná, E., Informace 04/1998
Pokus o puč uvnitř "třetí moci"?, Šamalík, F., Diskuze 03/1998
Nad jedním rozsudkem ve věcech služebního poměru, Tomek, P., Glosy 04/1998
Nad jednou (tentokrát trestněprávní) tečkou, Kindl, M., Glosy 04/1998
Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva, Galvas, M., Informace 04/1998
K předmětům a principům pracovního práva, Gregorová, Z., Informace 04/1998
Český ombudsman, Skála, J., Stati 02/1998
Nová polská ústava, Varvařovský, P., Piková, H., Stati 02/1998
Informační systém Legsys pro Windows 95 verze 1, Cvrček, F., Stati 02/1998
Oprášená Hallsteinova doktrína, Winkler, P., Diskuze 02/1998
K problémům poplatků za užívání veřejného prostranství, Zachariáš, J., David, O., Glosy 02/1998
Jozef Prusák, Teória práva, Bratislava, PF UKo, 1995, Večeřa, M., Recenze a anotace 02/1998
I. Průchová, Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd., Praha, C.H. Beck, 1997, Fiala, J., Recenze a anotace 02/1998
Poznámka k právům minoritních akcionářů, Zachariáš, J., Glosy 01/1998
Ústavnost a demokracie, Blahož, J., Stati 01/1998
Charakter ústavního pořádku a jeho ochrana, Šamalík, F., Stati 01/1998
Veřejná obchodní společnost, Eliáš, K., Stati 01/1998
O konkursech a právu na spravedlivý proces, Kindl, M., Stati 01/1998
Ještě o nabývání (a ještě o vodě), Maršnerová, V., Diskuze 01/1998
Fronta osvobozování zvířat: Teroristické útoky na lékařský výzkum, Matfield, M., Informace 01/1998
Mezinárodní konference "Polská ústava", Šimíček, V., Z vědeckého života 01/1998