archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 02/1998

Český ombudsman, Skála, J., Stati 02/1998
Nová polská ústava, Varvařovský, P., Piková, H., Stati 02/1998
Informační systém Legsys pro Windows 95 verze 1, Cvrček, F., Stati 02/1998
Oprášená Hallsteinova doktrína, Winkler, P., Diskuze 02/1998
K problémům poplatků za užívání veřejného prostranství, Zachariáš, J., David, O., Glosy 02/1998
Jozef Prusák, Teória práva, Bratislava, PF UKo, 1995, Večeřa, M., Recenze a anotace 02/1998
I. Průchová, Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd., Praha, C.H. Beck, 1997, Fiala, J., Recenze a anotace 02/1998