archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 03/1998

K ratifikaci rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou, Malenovský, J., Stati 03/1998
Odpovědnost za škodu způsobenou závadným výrobkem podle direktivy Rady Evropských společenství č. 85/374/EHS, Mrázek, J., Stati 03/1998
Ochrana lidských práv v Evropě podle jedenáctého protokolu, Boháč, L., Stati 03/1998
Karolina Adamová, K historii evropského federalismu, Praha, Karolinum, Univerzita Karlova, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Josef Macur, Zásada projednací v civilním soudním řízení, Masarykova univerzita v Brně, Spisy právnické fakulty č. 184, 1. vydání, 1997, Faldyna, F., Recenze a anotace 03/1998
Ivo Telec, Autorský zákon. Komentář. C.H. Beck, Praha 1997, Eliáš, K., Recenze a anotace 03/1998
Baziadoly, S., Le droit communautaire de l'environnement depuis l'Acte unique européen jusqu'a la conférence intergouvernementale, Bruxelles, Ed. Bruylant - Ed. de l'Université de Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Inghirami, B., Parenti, L., Rafaele, A. et al. (eds.), Bibliografia giuridica dell'ambiente. Rassegna ragionata di volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990, Roma, Instituto per la Documentazione giuridica, Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1998
Leopold Pospíšil, Etnologie práva, Praha, nakl. Set out, 1997, Riegrová, B., Recenze a anotace 03/1998
Konference "Mezinárodní obchodní arbitráž: alternativní řešení podnikatelských sporů", Honcová, R., Z vědeckého života 03/1998
Pokus o puč uvnitř "třetí moci"?, Šamalík, F., Diskuze 03/1998