archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
     
         
         


Vyberte si z horního menu etapu podle níž vám na tomto místě nabídneme příslušné rubriky

Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Kontakt na vydavatele a redakci časopisu Právník
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
Výkonný redaktor: JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.
Tajemnice redakce: Hana Cihelková
Telefon: 221 990 711
E-mail: pravnik@ilaw.cas.cz
Kontakt na realizátora elektronické verze:
Spolek JURISTIC, o.s.
Fakulta Právnická ZČU v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14
306 14 Plzeň
E-mail: juristic@juristic.cz