archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Inghirami, B., Parenti, L., Rafaele, A. et al. (eds.), Bibliografia giuridica dell'ambiente. Rassegna ragionata di volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990, Roma, Instituto per la Documentazione giuridica, Consiglio Nazionale Delle Ricerche


autor: Zástěrová, J.
publikováno v 03/1998
rubrika: Recenze a anotace
str. 240

Recenzovaná práce představuje velkoryse koncipovanou encyklopedii italské nauky práva životního prostředí, poskytující takřka komplexně obraz historie i peripetií jejího vývoje, těžkostí provázejících její vznik, postupné formování původní doktríny italské a zejména též řešení problémů spjatých s členstvím v ES. Tato publikace může být velmi přínosná a poučná pro kompetentní orgány a instituce států střední a východní Evropy, usilující o vstup do EU.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Zástěrová Jana
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1998
- zobrazit články všech rubrik v roce 1998


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt