archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Pokus o puč uvnitř "třetí moci"?
Kauza zločinů komunismu

autor: Šamalík, F.
publikováno v 03/1998
rubrika: Diskuze
str. 216

Článek je reakcí na spor mezi Ústavním soudem a pražským Vrchním soudem, který v kauze Jakeše a Lenárta obžalovaných z vlastizrady zastavil stíhání mj. se zdůvodněním, že jejich zločin je promlčen. Ústavní soud, který uznal antikomunistický zákon (č. 198/1993 Sb.), jehož § 5 stanoví nepromlčitelnost zločinů spáchaných v éře komunistického režimu, za souladný s ústavou, posoudil postup Vrchního soudu jako pokus o puč uvnitř ...třetí moci..., jako ohrožení právního státu. Autor dává tento konflikt do souvislosti s propastným rozdílem mezi ideologickým a legislativním uznáním zločinů komunismu a bagatelními výsledky v nalézání a trestání viníků, což vyvolává představy o politicko motivované nechuti části soudců k důslednému vyrovnání s minulostí. Toto obvinění vyjádřil i Ústavní soud. Oproti tomu autor uvádí objektivní příčiny (právní), které znemožnili nějakou obdobu ...norimbergského tribunálu..., aplikaci úmluvy o nepromlčitelnosti zložinů proti lidskosti apod. a které nakonec vedly k zákonnému vyloučení zákazu retroaktivity. Tím bylo umožněno stíhání zločinů komunismu, ale na základě ...komunistických zákonů..., což vedlo také v kauze vlastizrady ke kuriózním situacím. Důvody, jimiž ÚS zdůvodnil ústavnost nepromlčitelnosti, byly na základě čl. 40,6 LZPS, jež je součástí Ústavy, v právní teorii zpochybněny. Někteří soudci ÚS, ve snaze zvýšit autoritu této instituce, usilují o to, aby nejen jeho nálezy, ale i zdůvodnění byla závazná. V článku se tato snaha odmítá, neboť autorita rozhodnutí ÚS nemůže znamenat neomylnost.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Šamalík František
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1998
- zobrazit články všech rubrik v roce 1998


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt