archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1999 v rubrice przivot

"Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" z oboru mezinárodního práva veřejného, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
"Concours Européen des Droits de l'Homme, René Cassin" z oboru Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
Ženevská výroční schůze International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Berlínský kongres Association Littéraire et Artistique Internationale, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Zpráva o veřejném slyšení uspořádaném Senátem Parlamentu ČR ke zkušenostem s aplikací novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., Haderka, J., Z vědeckého života 11/1999
Přijetí Českého sdružení pro právní a sociální filosofii do Rady vědeckých společností České republiky, Klabouch, J., Z vědeckého života 06/1999
VI. slovenský seminář o duševním vlastnictví, Telec, I., Z vědeckého života 01/1999
Zpráva z kolokvia Francouzské společnosti pro mezinárodní právo "Kodifikace mezinárodního práva" v Aix-en-Provence, Šturma, P., 02/1999
Transformace právních systémů a ekonomik ve věku regionální a globální interdependence., Klabouch, J., Z vědeckého života 04/1999
Sedmé setkání právních romanistů střední a východní Evropy a Itálie, Bělovský, P., Z vědeckého života 06/1999
Neoinstitucionalismus a životní jubileum O. Weinbergera, Maršálek, P., Z vědeckého života 08/1999
Informace o výzkumném projektu Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Interdependenzen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989, Vodička, K., Z vědeckého života 08/1999