archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1999 v rubrice prrecence

Jiří Boguszak, Jiří Čapek, Teorie práva, Codex Bohemia, Praha 1997, Gerloch, A., Recenze a anotace 10/1999
Fustel de Coulanges: Antická obec, přeložili Jitka Bryksí, Kateřina Mikšová, Jan Sokol, Praha 1998, Bělovský, P., Recenze a anotace 10/1999
Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention: The United Nations in and Evolving World Order, University of Pennsylvania Press, 1996, Danová, E., Recenze a anotace 10/1999
Jean-Pierre Bois, L'Europe a l'époque moderne; Origines, utopie et réalités de l'idée d'Europe XVI-XVIIIe siecle, Armand Colin, Paris 1999, Adamová, K., Recenza a anotace 10/1999
Pierre-Marie Martin, Les Echecs du droit international (Neúspěchy mezinárodního práva), Presses Universitaires de France, Paris 1996, Urbanová, V., Recenze a anotace 11/1999
Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová, Mládež a delikvence, 1. vyd., Praha, Portál, 1998, Komenda, A., Recenze a anotace 11/1999
J. Kouřil, J. Bartoš, J. Čajová, Zapomenuté pohraničí. Šumvald u Uničova 1938-1945, Janua, Praha 1999, Adamová, K., Recenze a anotace 11/1999
Jan Kořenský, František Cvrček, František Novák, Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup), Praha, Academia 1999, Krecht, J., Recenze a anotace 12/1999
Radvanová Senta, Zuklínová Michaela: Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, Vydavatelství C.H. Beck, Praha 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 12/1999
Michael Senellart: Les arts de gouverner. Du régime en médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995, Riegrová, B., Recenze a anotace 09/1999
Santalucia, Bernardo: Diritto e processo penale nell'antica Roma, 2. vyd., Milano, Giuffre, 1998, Skřejpek, M., Recenze a anotace 09/1999
Václav Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha, Linde 1998, Bárány, E., Recenze a anotace 06/1999
The International Survey of Family Law, 1997 (Mezinárodní přehled rodinného práva na rok 1997), Publ. on behalf of the ISFL, M. Nijhoff Publishers, The Hague, 1999, Haderka, J., Recenze a anotace 09/1999
Ph. Coenraets, Droit de l'environnement: Les grands arrets de la jurisprudence belge, M. Larcier, Bruxelles, 1996, Zástěrová, J., Recenze a anotace 01/1999
Právní principy - kolokvium, pořadatel sborníku prof. JUDr. Jiří Boguszak, DrSc., Vydavatelství 999 Pelhřimov, 1999, Kysela, J., Recenze a anotace 08/1999
Petr Průcha: Základní pojmy a instituty správního práva, Brno 1998, Mates, P., Recenze a anotace 09/1999
L. Pítrová, R. Pomahač: Evropské správní soudnictví, C.H. Beck, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 01/1999
Monika Pauknerová, Společnosti v mezinárodním právu soukromém, Karolinum, nakl. Karlovy univerzity, Praha 1998, Rozehnalová, N., Recenze a anotace 03/1999
Les monarchies (Monarchie), pod vedením Ives-Marie Bercé, Presses Universitaires de France, Paris 1997, Adamová, K., Recenze a anotace 08/1999
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma, Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha, 1998, Kuba, J., Recenze a anotace 03/1999
Eric Stein, Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup (Česko/Slovensko: národnostní konflikt, ústavní roztržka, dojednané rozdělení). Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1997, Pěchota, V., Recenze a anotace 07/1999
Hrušáková M. a kol., Zákon o rodině - komentář, C.H. Beck, Praha, Haderka, J., Recenze a anotace 07/1999
Josef Blahož, Vladimír Baláš, Karel Klíma: Srovnávací ústavní právo, Codex Bohemia, Praha 1998, Mates, P., Recenze a anotace 06/1999
Fabienne Rousso-Lenoir: Minorités et droits de l'homme. L'Europe et son double, Paříž 1994, Riegrová, B., Recenze a anotace 08/1999
Histoire de la fonction publique en France (Dějiny státního aparátu ve Francii), 3 díly, pod redakcí M. Pineta, G.-V. Labat, Paris 1993, Adamová, K., Recenze a anotace 09/1999