archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Zpráva o veřejném slyšení uspořádaném Senátem Parlamentu ČR ke zkušenostem s aplikací novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb.


autor: Haderka, J.
publikováno v 11/1999
rubrika: Z vědeckého života
str. 1076

Informace o zúčastněných a obsahu veřejného slyšení, jehož hlavním tématem byla zejména nová úprava osvojení umožňující osvojení dítěte bez souhlasu rodičů se zřetelem k jejich nezájmu, bianko souhlas rodičů s osvojením a otázka preadopční péče.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Haderka Jiří
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1999
- zobrazit články všech rubrik v roce 1999


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt