archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
K historickému vývoji doktríny neplatnosti právních úkonů v oblasti rozporu se zákonem a dobrými mravy


autor: Salač, J.
publikováno v 02/1999
rubrika: Stati
str. 125

Koncept neplatnosti právních úkonů z hlediska historického srovnání. Problematika právních úkonů contra legem, která se rozpadá do dvou okruhů. Za prvé se jedná o přímý rozpor se zákonem. Druhá rovina se dotýká otázek spojených s obcházením zákonných zákazů. Dalším korektivem smluvní svobody mimoprávní povahy jsou dobré mravy.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Salač Jaroslav
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1999
- zobrazit články všech rubrik v roce 1999


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt