archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Solidarita, nezbytný princip života společnosti ve třetím tisíciletí


autor: Adamová, K., Křížkovský, L.
publikováno v 04/1998
rubrika: Stati
str. 268

Přesto, že pojem solidarita vyjadřuje skutečnost, která patří k nezbytným znakům každého lidského společenství, nenalezl dosud ve vědeckém výzkumu takové místo, jaké by si zasloužil. Tato studie se nejprve zabývá stavem jeho dosavadního rozpracování v oblasti filozofie, ekonomie a politologie, přičemž poukazuje zejména na to, co je v jejich vývodech společné a inspirující. Je to především poznání, že uplatňování solidarity nutně předpokládá prostor pro společnou aktivitu svobodně jednajících jednotlivců a kolektivů, vytvářejících materiální a duchovní hodnoty nezbytné pro solidární činnost. Z hlediska vzájemného působení solidarity a individuality jsou stručně nastíněny myšlenky, na kterých spočívají ideologické koncepce katolické sociální nauky a sociálně demokratického hnutí a jejich reflexe v liberalistickém a konzervativním pojetí solidarity. Studie dochází k závěru, že spojení solidarismu a individualismu ve všech rovinách reálného života občanské společnosti bude jedním z nutných předpokladů existence a dalšího vývoje lidského společenství i v podmínkách třetího tisíciletí.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Křížkovský Ladislav Adamová Karolina
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1998
- zobrazit články všech rubrik v roce 1998


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt