archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
O konkursech a právu na spravedlivý proces


autor: Kindl, M.
publikováno v 01/1998
rubrika: Stati
str. 58

Autor se ve svém článku zabývá konkursem, tj. řízením, v němž se uspořádávají poměry dlužníka, jenž je v úpadku. Rozebírá současnou právní úpravu konkursu a dospívá k závěru, že pokud jde o slyšení dlužníka soudem, je tato úprava velmi striktní a odmítavá. Domnívá se, že nejen že není v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, ale jde dokonce dál než ne příliš příznivá právní úprava předválečná.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Kindl Milan
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1998
- zobrazit články všech rubrik v roce 1998


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt