archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 1991 v rubrice prrecence

T. Buergenthal, R. Norris, D. Sheltonová, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems (Ochrana lidských práv na americkém kontinentě. Vybrané problémy), Kehl - Strasbourg - Arlington, 1990, 561 s., Jílek, D., Recenze a anotace 09-10/1991
A. Kiss (dir.), L'écologie et la loi (Ekologie a zákon), Paris, Ed. l'Harmattan, coll. Environnement, 1989, 404 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
La réparation des dommages catastrophiques (Náhrada škod způsobených katastrofami), XIIIes Journées d'études juridiques - Jean Dabin, Louvain-la-neuve, Université Catholique de Louvain-Faculté de droit, 16-17-18 novembre 1988, 487p., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Derek Morgan, R. G. Lee, Blackstone's guide to the human fertilisation and embyology Act 1990, London, 1991, 261 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Bernat, Erwin (ed.), Fortpflanzungsmedizin - Wertung und Gesetzgebung (Beiträge zum Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes), Wien, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 1991, 142 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/191
Gérard Cornu a kol., Vocabulaire juridique (Právnický slovník), 2. vyd., Paris, Presses universitaires de France, 1990, XIX+859 s., Fekete, I., Recenze a anotace 09-10/1991
Učebnice římského práva, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Významné dílo světové komparatistiky, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Odkud přicházíme (a kam tedy jdeme)? Jan Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha, Academia, 1990, 162 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 09-10/1991
Dominique Carreau, Droit international (Mezinárodní právo), 2e éd., Etudes internationales (Mezinárodní studie), No 1, Paris, Pedone, 1988, 618 s., Šturma, P., Stati 06/1991
Jean-Claude Gautron, Droit européen (Evropské právo), 4e ed., Paris, Dalloz, 1989, 199 s., Šturma, P., Recenze a anotace 05/1991
René David, Camille Jauffret - Spinosi, Les grands systemes de droit contemporains (Velké systémy súčasného práva), 9. vyd., Paris, Dalloz, 1988, 734 s., Fekete, I., Recenze a anotace 04/1991
Johan Huizinga, Jeseň stredoveku - Homo ludens, Bratislava, Tatran, 1990, 377 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
Postavy a problémy českých dějin, Eliáš, K., Recenze a anotace 04/1991
P. A. Leme Machado, Direito Ambiental Brazileiro (Brazilské právo životního prostředí), 2. ed., Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 478 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 03/1991
Quantitative Analyses of Law, A Comparative Empirical Study (Kvantitativní analýzy práva, srovnávací empirická studie). Sources of Law in Eastern and Western Europe, Ed. Heinz Schäffer, Attila Rácz ve spolupráci s Barbara Rhode, Budapest, Akadémia Kiadó, Cvrček, F., Recenze a anotace 02/1991
Thomas Buergenthal, International Human Rights in a Nutshell (Mezinárodní ochrana lidských práv v kostce), St. Paul, 1988, 283 s., Jílek, D., Recenze a anotace 02/1991
F. Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme (Evropská úmluva o lidských právech), Presses Universitaires de France, "Que sais-je?", No 2513, Paris, 1990, 127 s., Šturma, P., Recenze a anotace 02/1991
O.V. Danilenko, Stimulirovanije ochrany prirody v narodnom chozjajstve (Stimulování ochrany přírody v národním hospodářství), Moskva, Nauka, 1989, 128 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 02/1991
Peter Škultéty, Štátna správa v súčasných podmienkach, Veda, Bratislava, 1990, 207 s., Štefanovič, M., Recenze a anotace 02/1991