archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 02/1991

Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Vladimíra Balaše, , Z vědeckého života 02/1991
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce JUDr. Jiřího Klaboucha, CSc., , Z vědeckého života 02/1991
Ustavení Asociace právníků ČSFR, Mates, P., Z vědeckého života 02/1991
Quantitative Analyses of Law, A Comparative Empirical Study (Kvantitativní analýzy práva, srovnávací empirická studie). Sources of Law in Eastern and Western Europe, Ed. Heinz Schäffer, Attila Rácz ve spolupráci s Barbara Rhode, Budapest, Akadémia Kiadó, Cvrček, F., Recenze a anotace 02/1991
Thomas Buergenthal, International Human Rights in a Nutshell (Mezinárodní ochrana lidských práv v kostce), St. Paul, 1988, 283 s., Jílek, D., Recenze a anotace 02/1991
F. Sudre, La Convention européenne des droits de l'homme (Evropská úmluva o lidských právech), Presses Universitaires de France, "Que sais-je?", No 2513, Paris, 1990, 127 s., Šturma, P., Recenze a anotace 02/1991
O.V. Danilenko, Stimulirovanije ochrany prirody v narodnom chozjajstve (Stimulování ochrany přírody v národním hospodářství), Moskva, Nauka, 1989, 128 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 02/1991
Peter Škultéty, Štátna správa v súčasných podmienkach, Veda, Bratislava, 1990, 207 s., Štefanovič, M., Recenze a anotace 02/1991
Multiplikace trestních norem v republikánském Římě a její příčiny, Skřejpek, M., Stati 02/1991
K dalšímu výzkumu české státnosti, Adamová, K., Stati 02/1991
Správní dozor, Kopecký, M., Stati 02/1991
Několik úvah nad institutem majetkových vztahů mezi manžely, Hrušáková, M., Fiala, J., Stati 02/1991
Právní stát, sociální nesourodost a kulturní improvizace: případ moderní indické společnosti, Gandhi, J., S., Stati 02/1991
Federalismus a soudní kontrola ústavnosti, Jackson, V., S., Stati 02/1991
Koncepce reformy vzdělávání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v společenských souvislostech, Pavlíček, V., Stati 02/1991