archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 10/1991

T. Buergenthal, R. Norris, D. Sheltonová, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems (Ochrana lidských práv na americkém kontinentě. Vybrané problémy), Kehl - Strasbourg - Arlington, 1990, 561 s., Jílek, D., Recenze a anotace 09-10/1991
A. Kiss (dir.), L'écologie et la loi (Ekologie a zákon), Paris, Ed. l'Harmattan, coll. Environnement, 1989, 404 s., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
La réparation des dommages catastrophiques (Náhrada škod způsobených katastrofami), XIIIes Journées d'études juridiques - Jean Dabin, Louvain-la-neuve, Université Catholique de Louvain-Faculté de droit, 16-17-18 novembre 1988, 487p., Zástěrová, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Derek Morgan, R. G. Lee, Blackstone's guide to the human fertilisation and embyology Act 1990, London, 1991, 261 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/1991
Bernat, Erwin (ed.), Fortpflanzungsmedizin - Wertung und Gesetzgebung (Beiträge zum Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes), Wien, Verlag der österreichischen Staatsdruckerei, 1991, 142 s., Haderka, J., Recenze a anotace 09-10/191
Gérard Cornu a kol., Vocabulaire juridique (Právnický slovník), 2. vyd., Paris, Presses universitaires de France, 1990, XIX+859 s., Fekete, I., Recenze a anotace 09-10/1991
Učebnice římského práva, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Významné dílo světové komparatistiky, Knapp, V., Recenze a anotace 09-10/1991
Odkud přicházíme (a kam tedy jdeme)? Jan Patočka, Kacířské eseje o filozofii dějin, Praha, Academia, 1990, 162 s., Eliáš, K., Recenze a anotace 09-10/1991
Anketa ke koncepčním otázkám tvorby nové ústavy ČSFR a ústav republik, Redakce, Diskuze 09-10/1991
Životní jubileum JUDr. Jana Kostečky, CSc., Redakce, Stati 09-10/1991
Profesoru Igoru Tomešovi k šedesátinám, Redakce, Stati 09-10/1991
K zákonné úpravě vztahů v družstevnictví, Suchánek, J., Stati 09-10/1991
K problematice dualismu práva soukromého a veřejného, Pekárek, M., Stati 09-10/1991
Rozbor vztahů mezi ústřední vládou a místní správou v různých systémech: pojmový rámec a některé příklady, Elander, I., Stati 09-10/1991
Empirický výzkum měst v SRN - tendence, otázky a přístupy, Wollmann, H., Stati 09-10/1991
Tvorba ústavy ČSFR: Je soudní kontrola ústavnosti nezbytná? Jakou má mít formu?, Coleman, W., T., Stati 09-10/1991
Náčrt problémů a možných alternativ týkajících se omezení práv, zejména práva na soukromí a náboženské svobody, Tribe, L., H., Stati 09-10/1991
K otázce poznávání v právní vědě, Lakatoš, M., Stati 09-10/1991
Federativní stát a jeho právní systém, Krecht, J., Stati 09-10/1991