archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
         


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku v rubrice przivot

Mezinárodní kongres římského práva SIHDA, Bělovský, P., Z vědeckého života 02/2003
Vědecká konference "Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání - trestněprávní a ekonomické dopady", Schelle, K., Z vědeckého života 02/2003
33. výukový cyklus Mezinárodního institutu lidských práv ve Štrasburku, Malíř, J., Z vědeckého života 02/2003
Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě, Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M., 06/2002
Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law", Bílková, V., Z vědeckého života 06/2002
Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka, Maršálek, P., Z vědeckého života 06/2002
Vědecký seminář k problematice globalizace, Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Bezpečnostní systém České republiky", Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Čestný doktorát prof. dr. Wolfgangu Hromadkovi, Šimka, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Současnost a perspektivy úpadkového práva", Schelle, K., Z vědeckého života 04/2002
Zpráva o pražské konferenci k problematice Mezinárodního trestního soudu, Bílková, V., Z vědeckého života 03/2002
Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR, Vostrá, L., Z vědeckého života 03/2002
Vědecká konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou", Schelle, K., Z vědeckého života 03/2002
K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena, Večeřa, M., Z vědeckého života 03/2002
Elektronické právo na Slovensku, Brabec, F., Z vědeckého života 02/2002
Zpráva o konání 3. ročníku Mezinárodní letní školy o řešení sporů v Berlíně, Malíř, J., Z vědeckého života 01/2002
Seminář o evropském kartelovém právu, Pokorná, J., Z vědeckého života 05/1991
Přednáška univerzitního profesora H. G. Heinricha v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 05/1991
Vznikla nová odborná společnost, Tomeš, I., Z vědeckého života 04/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Janky Šintálové, , Z vědeckého života 03/1991
Zpráva o obhajobě kandidátské disertační práce JUDr. Vladimíra Balaše, , Z vědeckého života 02/1991
Zpráva o obhajobě doktorské disertační práce JUDr. Jiřího Klaboucha, CSc., , Z vědeckého života 02/1991
Ustavení Asociace právníků ČSFR, Mates, P., Z vědeckého života 02/1991
Přednáška profesora K. W. Deutsche v Praze, Ondrašik, M., Z vědeckého života 01/1991
Konference "Mezinárodní obchodní arbitráž: alternativní řešení podnikatelských sporů", Honcová, R., Z vědeckého života 03/1998
Mezinárodní konference "Polská ústava", Šimíček, V., Z vědeckého života 01/1998
"Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition" z oboru mezinárodního práva veřejného, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
"Concours Européen des Droits de l'Homme, René Cassin" z oboru Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách, Šturma, P., Danová, E., Z vědeckého života 11/1999
Ženevská výroční schůze International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Berlínský kongres Association Littéraire et Artistique Internationale, Telec, I., Z vědeckého života 12/1999
Zpráva o veřejném slyšení uspořádaném Senátem Parlamentu ČR ke zkušenostem s aplikací novely zákona o rodině č. 91/1998 Sb., Haderka, J., Z vědeckého života 11/1999
Přijetí Českého sdružení pro právní a sociální filosofii do Rady vědeckých společností České republiky, Klabouch, J., Z vědeckého života 06/1999
VI. slovenský seminář o duševním vlastnictví, Telec, I., Z vědeckého života 01/1999
Zpráva z kolokvia Francouzské společnosti pro mezinárodní právo "Kodifikace mezinárodního práva" v Aix-en-Provence, Šturma, P., 02/1999
Transformace právních systémů a ekonomik ve věku regionální a globální interdependence., Klabouch, J., Z vědeckého života 04/1999
Sedmé setkání právních romanistů střední a východní Evropy a Itálie, Bělovský, P., Z vědeckého života 06/1999
Neoinstitucionalismus a životní jubileum O. Weinbergera, Maršálek, P., Z vědeckého života 08/1999
Informace o výzkumném projektu Transformation des Verfassungssystems der Slowakei. Interdependenzen politischer und verfassungsrechtlicher Entwicklung seit 1989, Vodička, K., Z vědeckého života 08/1999