archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
         


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku v rubrice prinfo

Mizející židovský právník: bude mít židovská asimilace vliv na sociální vědomí právnické profese?, Dershowitz, A., Informace 03/2002
Projekt komparativního konstitucionalismu Americké rady pro výzkum společností a mezinárodní konference Konstitucionalismus a přechod k demokracii ve východní Evropě, Matula, M., Grospič, J, Syllová, J., Informace 04/1991
Přednáška profesora Dr. A. Lazina v Ústavu státu a práva ČSAV, Syllová, J., Ondrašik, M., Informace 03/1991
Zasedání Stálého výzkumného výboru Mezinárodní asociace pro politickou vědu, Skála, J., Informace 03/1991
Zásady personálního managementu, Prunner, P., Informace 10-11/1997
K vývoji v oblasti pracovního kolizního práva : (s přihlédnutím k vývoji v rámci EU), Rozehnalová, N., Informace 04/1998
Několik úvah o koncepci a účinnosti současné právní úpravy odměňování zaměstnanců, Hrabcová, D., Informace 04/1998
Pracovní podmínky na přelomu tisíciletí, Novotná, E., Informace 04/1998
Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva, Galvas, M., Informace 04/1998
K předmětům a principům pracovního práva, Gregorová, Z., Informace 04/1998
Fronta osvobozování zvířat: Teroristické útoky na lékařský výzkum, Matfield, M., Informace 01/1998
Restituce církevního majetku v souladu s ústavou, Dobszay, J., Informace 04/1999
Některé právní aspekty asistované reprodukce, Veberová, M., Uhlíř, D., Informace 01/1999
Past čistého svědomí, Michnik, A., Informace 04/1999
K antropocentrickému aspektu environmentálneho práva, Čipkár, J., Informace 02/1999
Dívat se minulosti do očí, Viljoen, F., Informace 05/1999