archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 06/2002

Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě, Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M., 06/2002
Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law", Bílková, V., Z vědeckého života 06/2002
Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka, Maršálek, P., Z vědeckého života 06/2002
Gregušová, D.: Počítačový program a právo, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 170 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 06/2002
Tim J. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 246 s., Šejvl, M., Recenze a anotace 06/2002
Josef Macur: Kompenzace informačního deficitu procesní strany v soudním sporu, Masarykova univerzita Brno 2000, 253 s., Stavinohová, J., Recenze a anotace 06/2002
Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha a.s., 2001, 461 s., Tomášek, M., Recenze a anotace 06/2002
Evropské družstvo - "věčný návrh" nebo projekt, který má budoucnost?, Steding, R., Stati 06/2002
Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Lejček, D., Stati 06/2002
Mezinárodně právní ochrana dětí před zapojováním do ozbrojených konfliktů, Schellongová, I., Stati 06/2002
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny, Týč, V., Rozehnalová, N., Stati 06/2002
Právní principy a některé jiné věci, Telec, I., stati 06/2002