archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla 05/2002

Vědecký seminář k problematice globalizace, Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Bezpečnostní systém České republiky", Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Čestný doktorát prof. dr. Wolfgangu Hromadkovi, Šimka, K., Z vědeckého života 05/2002
W. Witkowski, Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin 2001, 271 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Ludmila Němcová a kolektiv, Vybrané kapitoly z českého družstevnictví, Družstevní asociace ČR, Praha 2001, 163 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s., Křepelka, F., Recenze a anotace 05/2002
Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2000, Scheu, H., Recenze a anotace 05/2002
Miloš Večeřa: František Weyr, Masarykova univerzita, Brno 2001, 301 s., Macur, J., Recenze a anotace 05/2002
K otázkám lidských práv a svobod, Bertelmann, K., Diskuse 05/2002
Právní systémy a jejich hloubková struktura, Krecht, J., Stati 05/2002
K vývoji názorů při tvorbě návrhu stanov Evropského družstva, Helešic, F., Stati 05/2002
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn, Hromadka, W., Stati 05/2002
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí, Hurdík, J., Stati 05/2002
Právní podmínky zapojení České republiky do Evropské měnové unie, Tomášek, M., Stati 05/2002