archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Právní principy a některé jiné věci


autor: Telec, I.
publikováno v 06/2002
rubrika: stati
str. 621

Článek pojednává o právních principech, které úzce souvisejí s právním státem. Autor podává příkladmý výčet hlavních právních principů a některým se věnuje podrobněji. V článku jsou též zmíněny některé judikáty. Právní principy vyjadřují nejen všeobecné dobro právní, ale i mravní, proto jejich prostřednictvím dochází ke sblížení mravnosti a právnosti. Autor se také zmiňuje o zákonitosti přitažlivosti stejnorodého a o právní doktríně "one right answer". Nezbytné je utřídění právních principů, což je předmětem právní vědy.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Telec Ivo
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 2002
- zobrazit články všech rubrik v roce 2002


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt