archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 2002 v rubrice prstati

Evropské družstvo - "věčný návrh" nebo projekt, který má budoucnost?, Steding, R., Stati 06/2002
Výše úroků z prodlení podle ustanovení čl. 78 Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Lejček, D., Stati 06/2002
Mezinárodně právní ochrana dětí před zapojováním do ozbrojených konfliktů, Schellongová, I., Stati 06/2002
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny, Týč, V., Rozehnalová, N., Stati 06/2002
Právní principy a některé jiné věci, Telec, I., stati 06/2002
Právní systémy a jejich hloubková struktura, Krecht, J., Stati 05/2002
K vývoji názorů při tvorbě návrhu stanov Evropského družstva, Helešic, F., Stati 05/2002
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn, Hromadka, W., Stati 05/2002
Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí, Hurdík, J., Stati 05/2002
Právní podmínky zapojení České republiky do Evropské měnové unie, Tomášek, M., Stati 05/2002
Optimálny daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky, Pauličková, A., Stati 04/2002
Postavení nuceného správce družstevní záložny a banky a některé otázky související, Lisse, L., Stati 04/2002
Vlastnické právo k cenným papírům, Elek, Š., Stati 04/2002
Specifické instrumenty právní a věcné aproximace v oblasti justice a vnitřních věcí, Pikna, B., Stati 04/2002
REZKOVÁ, Andrea:Potřebujeme nový shromažďovací zákon?, Šmidmayer, J., Stati 04/2002
Karel Engliš jako logik a právní filozof, Weinberger, O., Stati 04/2002
Mezinárodní tribunál pro mořské právo - první případy, Ondřej, J., Stati 03/2002
Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a právu Evropských společenství, Pauknerová, M., Stati 03/2002
Sloboda prejavu v retrospektíve rozhodnutí orgánov Rady Európy, Svák, J., Stati 03/2002
Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy, Holub, J., Stati 03/2002
Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, Knoll, V., Stati 02/2002
Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva, Běhan, P., Stati 02/2002
O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť), Krsková, A., Stati 02/2002
Bikameralismus a demokracie, Kysela, J., Stati 02/2002
K problematice postavení pracovníků s částečnými úvazky v pracovním právu podle evropského a českého práva, Novotná, E., Stati 01/2002
Tvorba práva a její regulace - zkušenosti a problémy, Šín, Z., Stati 01/2002
Vztah Listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky, Šámalík, F., Stati 01/2002
Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice (příklad států střední a východní Evropy), Pitschas, R., Stati 01/2002