archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 2002 v rubrice przivot

Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě, Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M., 06/2002
Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law", Bílková, V., Z vědeckého života 06/2002
Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka, Maršálek, P., Z vědeckého života 06/2002
Vědecký seminář k problematice globalizace, Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Bezpečnostní systém České republiky", Schelle, K., Z vědeckého života 05/2002
Čestný doktorát prof. dr. Wolfgangu Hromadkovi, Šimka, K., Z vědeckého života 05/2002
Vědecká konference "Současnost a perspektivy úpadkového práva", Schelle, K., Z vědeckého života 04/2002
Zpráva o pražské konferenci k problematice Mezinárodního trestního soudu, Bílková, V., Z vědeckého života 03/2002
Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR, Vostrá, L., Z vědeckého života 03/2002
Vědecká konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou", Schelle, K., Z vědeckého života 03/2002
K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena, Večeřa, M., Z vědeckého života 03/2002
Elektronické právo na Slovensku, Brabec, F., Z vědeckého života 02/2002
Zpráva o konání 3. ročníku Mezinárodní letní školy o řešení sporů v Berlíně, Malíř, J., Z vědeckého života 01/2002