archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      1990 |1991 |1992 |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Všechny články z roku 2002 v rubrice prrecence

Gregušová, D.: Počítačový program a právo, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 170 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 06/2002
Tim J. Hochstrasser, Natural Law Theories in the Early Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 2000, 246 s., Šejvl, M., Recenze a anotace 06/2002
Josef Macur: Kompenzace informačního deficitu procesní strany v soudním sporu, Masarykova univerzita Brno 2000, 253 s., Stavinohová, J., Recenze a anotace 06/2002
Pavel Svoboda, Michal Kroft, Karel Beran, David Emr, Libor Frýzek, Radek Váňa, Martin Vít: Právní a daňové aspekty e-obchodu, 1. vyd. Linde Praha a.s., 2001, 461 s., Tomášek, M., Recenze a anotace 06/2002
W. Witkowski, Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie - Sklodowskiej, Lublin 2001, 271 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Ludmila Němcová a kolektiv, Vybrané kapitoly z českého družstevnictví, Družstevní asociace ČR, Praha 2001, 163 s., Adamová, K., Recenze a anotace 05/2002
Pavel Šturma, Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, Linde Praha, a.s., Praha, 2001, 268 s., Křepelka, F., Recenze a anotace 05/2002
Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2000, Scheu, H., Recenze a anotace 05/2002
Miloš Večeřa: František Weyr, Masarykova univerzita, Brno 2001, 301 s., Macur, J., Recenze a anotace 05/2002
Princ Michael z Albany: Skotsko, zapomenutá monarchie, Volvox Globator, Praha 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 04/2002
Miháliková, A., Horniaková, Ĺ.: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi. Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UK 1999, 244 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 04/2002
Petr Havlan: Vlastnictví státu, Masarykova univerzita, Brno 2000, 230 s., Bejček, J., Recenze a anotace 04/2002
Vladimír Smejkal a kol., Právo informačních a telekomunikačních systémů, C.H. Beck, Praha 2001, Maštalka, J., Recenze a anotace 04/2002
Naděžda Šišková: Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha 2001, 217 s., Blahož, J., Recenze a anotace 04/2002
Grúň, Ĺ.: Dejiny daní, poplatkov a cla, Bratislava, vydavateĺstvo HOLOPRINT 2000, 156 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 03/2002
Willem van Kemenade: China, Hong Kong, Taiwan, Inc., Vintage Books. A Division of Random House, Inc., New York 1998, 480 s., Kokarev, K., Stepanova, G., Recenze a anotace 03/2002
Michal Králík: Právo ve sportu, C.H. Beck, Praha, 2001, 278 s., Novák, F., Recenze a anotace 02/2002
Grúň, L.: Bankovníctvo a poisťovníctvo, Bratislava, Eurounion 2001, 163 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 02/2002
Francoise Hildesheimer: Du Siecle d'or au Grand Siecle, L'Etat en France et en Espagne, XVIe - XVIIe siecle, Flammarion, Paris 2000, Riegrová, B., Recenze a anotace 02/2002
Philip Norton [ed.]: Parliaments and Presure Groups in Western Europe, London 1999, 181 str., Kysela, J., Recenze a anotace 02/2002
Patakyová, M.: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy, Bratislava, Vydavateĺské oddelenie Právnickej fakulty UKo 1999, 229 s., Pauličková, A., Recenze a anotace 01/2002
Normotvorba a životné prostredie - Universitas Comeniana: Acta Facultatis Iuridicae XX, Bratislava 2001, Sobotka, M., Recenze a anotace 01/2002
Michal Tomášek: Evropský systém ochrany bankovního klienta, 1. vyd. Karolinum Praha, 2001, 156 s., Bakeš, M., Recenze a anotace 01/2002
Ladislav Balko, Právo finančného trhu, EPOS, Bratislava 2001, 303 s., Králik, J., Recenze a anotace 01/2002