archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Obsah čísla /2003

Mezinárodní kongres římského práva SIHDA, Bělovský, P., Z vědeckého života 02/2003
Vědecká konference "Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání - trestněprávní a ekonomické dopady", Schelle, K., Z vědeckého života 02/2003
33. výukový cyklus Mezinárodního institutu lidských práv ve Štrasburku, Malíř, J., Z vědeckého života 02/2003
Poznámka k jedné bizarní reflexi judikatury Ústavního soudu, Malenovský, J., Diskuse 02/2003
Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu, Šturma, P., Stati 02/2003
Malá úvaha o analogii ve veřejném právu, Kindl, M., Stati 02/2003
Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování, Hajn, P., Stati 02/2003
Obdoba (poznámky k analogii v právu), Eliáš, K., Stati 02/2003
Digesta Iustiniani, Skřejpek, M., Recenze a anotace 01/2003
Pavel Maršálek, Protektorát Čechy a Morava, UK Praha, nakladatelství Karolinum 2002, 347 s., Adamová, K., Recenze a anotace 01/2003
Trojí plod parlamentního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, Kysela, J., Recenze a anotace 01/2003
Ján Azud: Základy medzinárodného práva, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2001, 396 str., Šišková, N., Recenze a anotace 01/2003
Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s., Pauknerová, M., Recenze a anotace 01/2003
Střední Evropa jako evropský region, Bertelmann, K., Diskuse 01/2003
Problematika možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje, Šišková, N., Stati 01/2003
K mezím svobody projevu v právu USA, Bartoň, M., Stati 01/2003
Charta základních práv Evropské unie a její právní a věcná dimenze, Pikna, B., Stati 01/2003
O potřebě reformy senátu: ze zkušeností polské demokracie, Sokolewicz, W., Stati 01/2003