archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1990 |2000 |  
      2000 |2001 |2002 |2003 |  
      01 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 |  


Stati
Diskuze
Glosy
Stanoviska
Informace
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Ústavní ustanovení, která se vztahují k soudnictví a k přezkoumávání ústavnosti zákonů
(srovnávací studie)

autor: Wright, N.
publikováno v 05/1991
rubrika: Stati
str. 402

Komparativní studie. Práce se vnitřně člení na západní Evropu, země mimo západní Evropu a další mimoevropské země. Zaměření na základní strukturu soudnictví, úlohu soudního přezkoumávání zákonů a správních aktů z hlediska ústavnosti, záruky nezávislosti soudů a oddělení soudní moci od výkonné a zákonodárné. V případě federálních systémů též na součinnost s místními soudy.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Wright Nigel
- zpět na články v této rubrice vydané v roce 1991
- zobrazit články všech rubrik v roce 1991


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt