archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1950 |1960 |1970 |1980 |  
         
         


Stati
Informace
Diskuze
Recenze a anotace
Z vědeckého života
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
O konkursech a právu na spravedlivý proces


autor: Kindl, M.
publikováno v 01/1998
rubrika: Stati
str. 58

Autor se ve svém článku zabývá konkursem, tj. řízením, v němž se uspořádávají poměry dlužníka, jenž je v úpadku. Rozebírá současnou právní úpravu konkursu a dospívá k závěru, že pokud jde o slyšení dlužníka soudem, je tato úprava velmi striktní a odmítavá. Domnívá se, že nejen že není v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, ale jde dokonce dál než ne příliš příznivá právní úprava předválečná.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Kindl Milan
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt