archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní norny


autor: Týč, V., Rozehnalová, N.
publikováno v 06/2002
rubrika: Stati
str. 634

Autor se v tomto článku zabývá především aktualní otázkou smluvního práva, veřejného pořádku v kontextu s úzkým vymezením kongentních norem. První část je věnována vysvětlení některých pojmů mezinárodního práva soukromého. Druhá pak dále akcentuje a srovnává jednotlivé složky mezinárodního práva soukromého v kontextu s normami mezinárodně kogentní povahy. Především je zde vyzdvižena nutnost dělení norem dle místa jejich vydání, metodologická metoda dělení norem, dělení norem na legis fori a legis causae a jejich vzájemné propojení. Ve třetí části se autor zabývá kvalifikačním problémem s ohledem na římskou mlouvu.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Rozehnalová Naděžda Týč Vladimír
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt