archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Právní informatika a možnosti jejího dalšího rozvoje


autor: Krecht, J.
publikováno v 04/1998
rubrika: Stati
str. 280

Práce je zaměřena na problémy, s nimiž se setká právní informatika, bude-li svůj cíl spatřovat v tvorbě systémů znalostních. Stávající systémy jsou převážně povahy dokumentografické a informují jen o právních pramenech, tj. o právních předpisech, rozhodnutích státních orgánů, literatuře apod. Dalším cílem je vytvořit systémy povahy faktografické, schopné odpovědět na otázku quid iuris, a to přímo, bez nutnosti studia právních pramenů. Zatímco systémy dokumentografické jsou orientovány na povrchovou podobu právních textů, systémy faktografické se budou muset zaměřit na tzv. hloubkovou podobu práva, předpokládající transformaci publikovaných textů na tvar elementárních právních informací, popisujících tzv. normativní situace normami založené. Těmito normami budou zpravidla jen tzv. normy presuponované, formálně nepublikované. Nezbytnou náležitostí informačního jazyka bude i jeho obsahové obohacení, vyjádřené v jazyce logického typu, a to patrně jiného než je predikátový kalkul. Tento úkol nezbytně předpokládá i rozhodnutí se pro určitou filozofickou orientaci, jak je patrno z příkladů v textu uvedených. Problémy zde zmiňované budou obtížně řešitelné. Budoucí vývoj si však pokusy o jejich vyřešení vynutí.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Krecht Jaroslav
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt