archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Solidarita, nezbytný princip života společnosti ve třetím tisíciletí


autor: Adamová, K., Křížkovský, L.
publikováno v 04/1998
rubrika: Stati
str. 268

Přesto, že pojem solidarita vyjadřuje skutečnost, která patří k nezbytným znakům každého lidského společenství, nenalezl dosud ve vědeckém výzkumu takové místo, jaké by si zasloužil. Tato studie se nejprve zabývá stavem jeho dosavadního rozpracování v oblasti filozofie, ekonomie a politologie, přičemž poukazuje zejména na to, co je v jejich vývodech společné a inspirující. Je to především poznání, že uplatňování solidarity nutně předpokládá prostor pro společnou aktivitu svobodně jednajících jednotlivců a kolektivů, vytvářejících materiální a duchovní hodnoty nezbytné pro solidární činnost. Z hlediska vzájemného působení solidarity a individuality jsou stručně nastíněny myšlenky, na kterých spočívají ideologické koncepce katolické sociální nauky a sociálně demokratického hnutí a jejich reflexe v liberalistickém a konzervativním pojetí solidarity. Studie dochází k závěru, že spojení solidarismu a individualismu ve všech rovinách reálného života občanské společnosti bude jedním z nutných předpokladů existence a dalšího vývoje lidského společenství i v podmínkách třetího tisíciletí.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Křížkovský Ladislav Adamová Karolina
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt