archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
O konkursech a právu na spravedlivý proces


autor: Kindl, M.
publikováno v 01/1998
rubrika: Stati
str. 58

Autor se ve svém článku zabývá konkursem, tj. řízením, v němž se uspořádávají poměry dlužníka, jenž je v úpadku. Rozebírá současnou právní úpravu konkursu a dospívá k závěru, že pokud jde o slyšení dlužníka soudem, je tato úprava velmi striktní a odmítavá. Domnívá se, že nejen že není v souladu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech, ale jde dokonce dál než ne příliš příznivá právní úprava předválečná.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Kindl Milan
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt