archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Veřejná obchodní společnost


autor: Eliáš, K.
publikováno v 01/1998
rubrika: Stati
str. 30

Autor se v obsáhlé studii věnuje tuzemské právní úpravě veřejné obchodní společnosti, obsažené v § 76 až 92 českého obchodního zákoníku. Poukazuje především na to, že české obchodní právo sice - na rozdíl od práva německého, rakouského, švýcarského, polského apod. - považuje tyto společnosti za právnické osoby, nicméně v řadě svých konstrukcí je poznamenáno původní rakouskou (i současnou německou) právní úpravou, která vychází ze socientního pojetí veřejných obch. společností, z čehož vznikají nejen určité teoretické nesrovnalosti, ale i některé praktické problémy. Veř. obch. společnosti se zakládá písemnou společenskou smlouvou, která musí kromě údajů o zakladatelích uvést alespoň obchodní jméno, sídlo a předmět činnosti společnosti. Její účel může být jen podnikatelský, nevyžaduje se však nutně, aby spol. podnikala v některém z oborů živnostenského podnikání. Společnost jako taková však vzniká až zápisem do obch. rejstříku. Další pasáž se zabývá postavením společníka a vznikem a zánikem jejich členství ve spol. Společníci ručí za závazky spol. solidárně a neomezeně. Každý z nich má právo jednat jménem spol., společníci jsou rovněž oprávněni nahlížet do všech dokladů spol. a informovat se o tom, co se ve spol. děje. Jinak jsou jejich práva a povinnosti zákonem upravena velmi volně, je v dispozici spol. smlouvy konstruovat řadu řešení podle vůle zakladatele tak, jak to vyhovuje jejich konkrétní praktické potřebě. Studie zpracovává rozsáhlou kazuistiku k pojednávaným otázkám.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Eliáš Karel
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt