archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
  1860 |1870 |1880 |1890 |1900 |1910 |1920 |1930 |1940 |  
         
         


Pojednání
Praktické případy - právo obèanské
Praktické případy - řízení sporné a nesporné
Praktické případy - právo konkursní
Praktické případy - právo obchodní
Praktické případy - právo trestní
Praktické případy - právo správní
Hovorna
Literární zprávy
Obecné zprávy
Deník
Z Právnické jednoty
Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor
Charakter ústavního pořádku a jeho ochrana


autor: Šamalík, F.
publikováno v 01/1998
rubrika: Stati
str. 17

Text konfrontuje strukturu ústavy a ústavního pořádku s kompetencí ústavního soudu. Ústava zakotvuje omezení (sebeomezení) státu-zákonodárce, aniž je vymezuje, dále pak mezinárodními smlouvami, jež podle ústavy mají přednost před zákonem, a Listinou záklladních práv a svobod, jež je součástí ústavy; tato základní práva jsou definována přirozenoprávně jako nezrušitelná, nepromlčitelná, nezcizitelná a nezadatelná. Ústava má tedy hierarchickou strukturu, ale komeptence ÚS je omezena na zkoumání ústavnosti zákonů a nižších právních norem. Nepřísluší mu ani závazná interpretace ústavy (v kompetenčních sporech). Proti právním názorům o změnitelnosti Listiny ústavním zákonem autor vylučuje jejich změnu jak legislativou, tak referendem, neboť tím by bylo omezení státní moci fakticky i právně zrušeno. Vychází z pojetí, že postavení ...základního práva..., jeho nadpozitivního charakteru, nezávisí ani na jeho pojmenování, ani jeho logické atd. struktuře, nýbrž na politické vůli. Proto ani ta práva, jež jsou závislá na prováděcím zákoně (výjimka z bezprostřední platnosti), absencí tohoto zákona nezanikají. Právě tak možnost omezení práv a svobod nemůže překročit podmínky a rozsah, stanovený Listinou. Ústavní úprava nouzového stavu, podezřívaná z ohrožení základních práv a svobod, není v rozporu s ústavním omezením státní moci, pokud je tento institut důsledně podřízen kritériím tohoto omezení, především zachování nadřazeného postavení parlamentu a vyloučení zásahů do práv a svobod nad meze stanovené ústavou a Listinou. Ochranná funkce ústavního soudu nemůže být znemožněna.Možné další volby :
- zobrazit všechny články autora Šamalík František
- zpět na články v této rubrice vydané v roce
- zobrazit články všech rubrik v roce


Připravované volby:
- tisk
- zaslání upozornění na článek e-mailem
- zaslání celého textu emailem
- uložení ve formátu pdf
- uložení ve formátu txt