archiv 1861-1948 | 1949-1989 | od 1990 
     
         
         


Vyberte si z horního menu etapu podle níž vám na tomto místě nabídneme příslušné rubriky

Redakce a kontakty

Hledání dle autora
powered by
J U R I S T I C

pravnicky prostor

Abyste mohli začít pracovat s elektronickým archivem,
vyberte prosím v horní liště postupně etapu, desetiletí a rok.
Nejnovější články vložené do elektronického archivu.

Mezinárodní kongres římského práva SIHDA
Bělovský, P. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Z vědeckého života , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Vědecká konference "Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání - trestněprávní a ekonomické dopady"
Schelle, K. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Z vědeckého života , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

33. výukový cyklus Mezinárodního institutu lidských práv ve Štrasburku
Malíř, J. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Z vědeckého života , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Poznámka k jedné bizarní reflexi judikatury Ústavního soudu
Malenovský, J. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Diskuse , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Odpověď mezinárodního práva na hrozbu mezinárodního terorismu
Šturma, P. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Malá úvaha o analogii ve veřejném právu
Kindl, M. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování
Hajn, P. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Obdoba (poznámky k analogii v právu)
Eliáš, K. publikováno v čísle 02/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Digesta Iustiniani
Skřejpek, M. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Recenze a anotace , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Pavel Maršálek, Protektorát Čechy a Morava, UK Praha, nakladatelství Karolinum 2002, 347 s.
Adamová, K. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Recenze a anotace , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Trojí plod parlamentního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR
Kysela, J. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Recenze a anotace , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Ján Azud: Základy medzinárodného práva, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2001, 396 str.
Šišková, N. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Recenze a anotace , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Gerhard Kegel, Klaus Schurig, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, 8. vyd., Mnichov, Beck, 2000, 1032 s.
Pauknerová, M. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Recenze a anotace , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Střední Evropa jako evropský region
Bertelmann, K. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Diskuse , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Problematika možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje
Šišková, N. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

K mezím svobody projevu v právu USA
Bartoň, M. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Charta základních práv Evropské unie a její právní a věcná dimenze
Pikna, B. publikováno v čísle 01/2003 rubrika: Stati , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2003

Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů [RUDN] v Moskvě
Knoll, V., Smržová, P., Outlá, V., Šejvl, M. publikováno v čísle 06/2002 , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2002

Zpráva o kolokviu na téma "Implementation and Enforcement of International Environmental Law"
Bílková, V. publikováno v čísle 06/2002 rubrika: Z vědeckého života , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2002

Právo, postmoderna a životní jubileum prof. J. Boguszaka
Maršálek, P. publikováno v čísle 06/2002 rubrika: Z vědeckého života , článek má pouze anotaci
               kontrolní výpis:
                etapa: e3     deset: 2000     rok: 2002